Temps per arribar al vehicle reservat

Des del moment que reserves el vehicle tens 15 minuts per arribar a ell i començar el trajecte.

Usuaris a qui els ha semblat útil: 23 de 30