On puc aparcar?

Scoots:

Només pots aparcar dins la zona Scoot, indicada amb color blau al mapa de l’aplicació.

Addicionalment, segons l’Ordenança de Vehicles i Vianants, quan no hi hagi possibilitat d'aparcar en la calçada, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi, es pot aparcar en vorera només en les següents condicions:

  • Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d'amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5m del límit de la vorada) i entre els escocells dels arbres, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors, i a un mínim de dos metres dels passos de vianants i les parades d'autobús.
  • Si la vorera fa més de 6 metres es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.

No es pot aparcar en voreres de menys de 3 metres.

Les voreres amb carrers de plataforma única es consideren com una vorera d’un carrer segregat, per tant si no fa més de 3 metres tampoc es pot aparcar.

   parking2.jpg

Recordatori: El usuari de Scoot és el responsable de comprovar que no existeixen prohibicions temporals, per exemple, obres a carreteres, mercats, podes d'arbres o filmacions, a la zona d'aparcament. En el cas afirmatiu, no podrà finalitzar el trajecte si la prohibició temporal comença en menys de 48 hores, per ejemple si la prohibición comença el diumenge a les 10.00, l'usuari està autoritzat a aparcar fins les 10:00 del divendres anterior. 

eBicis:

 

Deixaràs assegurada la bicicleta dins de la zona Scoot a les zones designades per a aquest propòsit (aparcaments per a bicicletes en forma d'U invertida).

No les lligueu als arbres, als semàfors, als bancs, als contenidors de reciclatge, a les papereres, a les marquesines d'autobusos i als mobles urbans.
No aparqueu en el paviment si això obstaculitza els vianants.
No aparqueu a garatges subterranis o interiors
No aparqueu a les zones de càrrega i descàrrega, en passos de zebra, d'elements de façanes adjacents d'edificis, a zones d'estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda o a estacions de Bicing.
No aparqueu en llocs on no es permet l'estacionament, com ara davant de locals públics, sortides d'emergència, edificis on no es recomana l'estacionament per garantir la seguretat pública o als centres de salut per facilitar l'accés al pacient.

Usuaris a qui els ha semblat útil: 887 de 988