Normes d'aparcament al carrer

Scoots:

Segons l’Ordenança de Vehicles i Vianants, quan no hi hagi possibilitat d'aparcar en la calçada, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi, es pot aparcar en vorera només en les següents condicions:

  • Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d'amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5m del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors, i a un mínim de dos metres dels passos de vianants i les parades d'autobús.
  • Si la vorera fa més de 6 metres es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.

No es pot aparcar en voreres de menys de 3 metres.

Les voreres amb carrers de plataforma única es consideren com una vorera d’un carrer segregat, per tant si no fa més de 3 metres tampoc es pot aparcar       

     parking2.jpg

Usuaris a qui els ha semblat útil: 33 de 36